Επικοινωνία:

Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 Αθήνα 11635
+30 210 72736 19
www.eie.gr
iie@eie.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα.