Δικαιώματα χρήσης

Αναφορά Δημιουργού – Μη εμπορική χρήση – Όχι παράγωγα έργα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Εάν αξιοποιήσετε τον διαδραστικό χάρτη ή την τοπωνυμική βάση της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα οικονομικά του Αγώνα. Φορολογία και Κράτος», σας προτείνουμε να παραπέμψετε με τον ακόλουθο τρόπο: ονομασία πλατφόρμας, φορείς έκδοσης, τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση του κειμένου (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).

Για παράδειγμα:

Τα οικονομικά του Αγώνα. Φορολογία και Κράτος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2020, https://www.finances1821.eu, (ημερομηνία πρόσβασης 11/2/2021).

Για τη μελέτη:

Βαγγέλης Σαράφης, “Φορολογία και κράτος στα χρόνια του Αγώνα. Ο λόγος των καταστίχων”, στο Τα οικονομικά του Αγώνα. Φορολογία και Κράτος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2020, https://www.finances1821.eu/taxation/, (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx), σ. x.